Quên mật khẩu


Làm sao để lấy mật khẩu?

Vui lòng cài đặt mật khẩu trong ứng dụng trên điện thoại di động của bạn. Làm theo các bước bên dưới để lấy mật khẩu, sau đó bạn trở lại trang chủ để đăng nhập:

Bước 1

Vào ứng dụng trong điện thoại: Trong phần dưới cùng bên phải, chọn […] (Khác) > [Cài đặt] > [Cài đặt riêng tư] > [Cài mật khẩu cho ]. (Như hiển thị trong ảnh phía bên phải)

Bước 2

Vui lòng đặt mật khẩu "từ 8 đến 20 ký tự", sử dụng kết hợp cả chữ cái và số. Mật khẩu là trường hợp nhạy cảm

Bước 3

Trở về trang chủ phiên bản máy tính để nhập số điện thoại của bạn và mật khẩu bạn vừa cài đặt.

Bước 4

Nhập mật khẩu để đăng nhập